Demirbaş takip programı ücretsiz

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu taşınırları Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre tutmak zorunda olduğunuz Tüketim Malzemeleri Defterin'e ve Dayanıklı Taşınırlar Defterin'e otomatik olarak kaydedebilir, rahatlıkla takibini yapabilir ve çıktısını alabilirsiniz. Demirbaş modülüyle kurumunuza giren ve çıkan ürünleri kaydedebilir, demirbaş kartlarını oluşturabilir, konumlarını belirtebilir, sayım ve düşüm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca demirbaş giriş çıkışlarını kütüphane ve müze içinde ayrı olarak gerçekleştirebilir ve kütüphane defteri ile müze defterlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Zimmet modülüyle kurumunuzda bulunan demirbaşları kurum  departmanlarına ve personellere zimmetleyebilir, zimmetleri devredebilir ve zimmet iade işlemlerini kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca servise gönderilen cihazlarla ilgili işlemleri kayıt altına alabilir ve hurdaya çıkan ürünleri işaretleyebilirsiniz. İstediğiniz anda Demirbaş Stoğunuzun Listesine ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Demirbaş Sayım ve Denetleme işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İşletmelerin hacimleri büyüdükçe ve lokasyon adetleri çoğaldıkça demirbaşlarını yönetmeleri güçleşmektedir. Yapılan analizlerde muhasebe verilerindeki demirbaş adetleri ile gerçek demirbaş adetlerinin uyuşmadığı görülmektedir. Büyük yatırımlar ile alınan birçok demirbaş depolarda durmakta, kullanım ömrünü yitirmiş, nerede, hangi fiziksel durumda ve sahipliğinin ne olduğu bilinmeyen demirbaşlara kira, sigorta ve vergi ödenerek fazla harcamalar yapılabilmektedir.

Büyük kuruluşlar ERP sistemi kullanmasına karşın envanterlerini yönetememektedir çünkü ERP sisteminin temel fonksiyonu kaynak yönetimidir.

Demirbaş Otomasyonu indir

Bu nedenle envanter bilgisi kümülatif ve genel tanımlarla takip edilmekle olup fiziki ve operasyonel bilgileri yok denecek kadar az tutulmaktadır. Envanter nerede, kimde, fiziksel durumu nedir gibi bilgilerin takibi amacıyla her iş kolu kendi envanterinin takibini Excel dokümanlarla yapmaya çalışmaktadır.

Malesef bu metotlar sorunu çözmemekle birlikte muhasebe verileriyle uyuşmamakta, kayıp, çalınma, suistimal vb. Envanterlerin gerçek bilgileri ile defter kaydındaki envanterler eşleştirilememekle birlikte spesifik olarak bir envanterin net defter değeri, ödenen kirası, sözleşme bedeli vb. Bahsi geçen durumlar envanter yönetiminin olmaması, işletmelerde uygulanmaması ya da doğru envanter yönetim sistemi kullanılmaması nedeniyle meydana gelmektedir.

Bu nedenlerden dolayı işletmeler varlığı bilinmeyen, atıl, kullanılamayan envanterlere; vergi, sigorta, kira, barındırma, servis ücreti vb. Bu nedenle envanter yaşam döngüsü takip uygulaması olarak da adlandırılmaktadır. AssetPlus sistem mantığı logic aitlik üzerine kurgulanmış olup, her bir envanterin bir kişi ya da lokasyona ait olması gerekmektedir.

AssetPlus ile sektör bağımsız olarak envanterlerin barkod ve RF-ID teknolojisiyle kişi, lokasyon, departman, teknik servis ve bunlar arasındaki transfer süreçleri, maliyetleri de dahil olmak üzere envanterin işletmeye girişi ve çıkışı da dahil olmak üzere tüm süreçlerinin yönetilmesi sağlamaktadır. Ayrıca envantere ait garanti, bakım anlaşması, periyodik bakımlarıyla birlikte envanterlerin sahiplik durumu, garanti ve sigorta bilgilerinin de takip edilmesini sağlamaktadır. İşletmeler yalnız demirbaşlarını değil kiralık, demo, konsinye ürünlerini de AssetPlus ile takip edebilmektedir.

Bu nedenle envanter yönetim sistemi olarak adlandırılmıştır.

Sistem üzerinden bir envanterin geçmişi sorgulanabildiği gibi kişilerin envanter geçmişi de sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Lokasyon, ürün ya da hepsinin anlık olarak raporu sistemden alınabilmektedir. Sisteme özel geniş spektrumlu bir yetkilendirme yapısı olup kullanıcılar ürün kategorisi ve lokasyona göre yetkilendirilebilmektedir.

Yetkilendirme sadece genel müdürlük 2. Web tabanlı uygulama kendi sunucularınızda veya bulut ortamında barındırma.

Bize şimdi ulaşın .

Farklı menüler ile envanter giriş, transfer, bilgi güncelleme, çıkış, amortisman, sözleşme vb. Envanter kategorilerinin ve lokasyonların hiyerarşik yapıda oluşturulabilmesi. Android tabanlı çevirimiçi uygulama. Anlık, planlı, durum, entegrasyon vb.


  • spy software android aufspüren.
  • vodafone çocuğum nerede paketi.
  • dernek takip programı ücretsiz?
  • telefon numarasindan takip programi.
  • ebeveyn kontrolü bebek bisikleti.

Personel, lokasyon, irsaliye, fatura vb. Elektronik ve matbu zimmet yönetimi. Menü, işlem, lokasyon ve envanter kategorisi bazlı yetkilendirme. Birim fiyat, alış fiyatı ve net defter değeri takibi.

Safran Stok Zimmet

Destek bağımsız kategori, tip, marka, model, lokasyon, personel, garanti, kontrat vb. İşlem tipi satın alma, kiralama vb. Tüm iş ve işlemler envanter hareketleri, işlemleri ile ilgili iz kaydı oluşturma ve personel envanter geçmişi. Sarf malzemelerin adetsel, seri numarası takibinin yapılabilmesi ve tüketim hızının ölçümlenmesi. AssetPlus'ı güçlü kılan yönlerden biri de şimdiye dek farklı sektörlerdeki firmalarla çalışarak edindiğimiz sektör tecrübesidir.

Demirbaş Zimmet Programı

Minimum kaynak ile tüm süreçlerin, işlemlerin, kontrol ve raporların alınabilmesi. Aşağıdaki örnekte gözüktüğü gibi. İndirdiğim dosyayı rardan çıkarttıktan sonra vs de open projeden açmaya çalıştığımda hata alıyorum.

Access Demirbaş Takip Programı

Gorsel Programlama. Demirbaş takip programı Vb. Net Demirbaş takip programı Vb.

Bize şimdi ulaşın .

Kullanıcılar Ekranı. Yorum Yazın Geri. Bulunduğu Kategori : VB. Etiket: Demirbaş , full , kodlar , program , Takip , tam sürüm , ücretsiz , vb , vb net. Cevap Gönder. Erkan : VS full kurduğunda sorunsuz çalışır.

admin